Начало » А. Дневник: репортажи, интервюта, анализи » Цитатиада: Българи от старо време

Хаджи Геро Добрович-Мушек(1775-1864),
прототип на хаджи Генчо от повестта

Любен Каравелов
„Българи от старо време“

„Всичките хаджи Генчови книги бяха из Киево, защото той не обичаше московския печат и всякога казваше: „Московските книги са за нищо и за никакво, а червенословките им и в ръка не вземай… Ако би ти напечатал в Киево псалтира на такава хартия, каквато е московската, то би можал и на владиката да го подадеш и да се не засрамиш от негова милост.“
…………..
„Хаджи Генчо не обича циганите и ако му излезе насреща някой Мено или някоя Хайша, то той ги праща при Нейча касапина, за да им одере кожите. По тая, а още и по други различни причини нашите коприщенци са запретили на циганите да минуват покрай черковата, не дозволява им се така също да излазят на горния път и да се греят на слънце.
— Горният път е близо до черковата, а Христовата вяра не търпи цигански дух — казва хаджи Генчо.
Когато Мено цигуларинът поискал да се кръсти, то нашите коприщенци повикали хаджи Генча и рекли му да потърси в черковните книги — дозволяват ли съборите да се кръщава циганин. Хаджи Генчо вземал най-старата книга, ровил я, ровил я и най-после рекъл:
— По-напред трябва да му одереме кожата, а после вече да го кръстиме.
И Мено си останал пак циганин.“
………………
„Петко Ослеков заборавил навреме Гуджа и обърнал се към хаджи Генча.
— А кажи ми ти защо ме биеш — рекъл той.
— Бия те, да те боли — отговорил хаджи Генчо.“
……………..
„В Копривщица няма плодовита земя — само камъни, пясък и глина; но както се види, по причина на тая неблагодатна и сиромашка почва Коприщица е едно от най-живите и от най-деятелните села. Нейната безплодна земя, която изисква големи трудове и изобилен пот, не е допуснала човеците да потънат в сънливата азиатска бездеятелност, но, напротив, водила ги е постоянно към силната воля, към енергията и към постоянния труд и създала е из тях деятелни промишленици и многополезни мислители.“
………………..

22 юли 2017 Коментари

Вашият коментар: