Начало » Г. Хумор и сатира » Рожбите на тероризма като Русия по-късно, когато порастат, му стават бащи

Слафове
Хора, приели прокурора Чайка, с удоволствие биха приели и прокурора Вишински.
А.П. Генчехов

Тероризмът е толкова удобно алиби за Плутин, че той никога няма да го остави в чужди ръце.
Генералисимус Слуворов

„Ако ти познаеш поне ведъж, аз два пъти ще позная“, заявил Андрей на Кънчо.
Д-р Зоргенчев

Свинска работа: половината свине доволни, половината – недоволни.
Нане Славуте

Слафоризми
Всички структури и организации, основани на обществено-държавна база – ООН, ЮНЕСКО, МОК, ФИФА и так далее, с течение на времето се превръщат в бюрократизирани чудовища от комунистически тип, затова и биват лесно превземани от международния другариат.
Хуан Антонио Сламаранч

Рожбите на тероризма като Русия по-късно, когато порастат, му стават бащи.
Славрентий Берия

Славиози
- Защо не се чувствате добре, др. президент?
- Изглежда съм хванал някакъв грипен, д-р Славицена!

Славъпросче
Разграничавам добре онези, които са против ГЕРБ, защото си искат цоциализъма, от онези, които са против ГЕРБ, но са за НАТО, ЕС и САЩ, само че дали ТЕ се разграничават помежду си?
Маршал фон Слаузевиц

Славиграми

АНАЛОГИЯ

Щом се е вторачил
в „Грипен“ комуниста,
работата, значи,
не е много чиста.

Маршал фон Слаузевиц

Славиози/ Славиграми

ПРОИЗХОД НА ЛЮБОВТА КЪМ ЦОЦИАЛИЗЪМА
- Защо са толкова верни народните дъщери и синове?
- Защото цял живот си живеят царски с отличен две (2)!
Фридрих Енгенчев

Новословици
Една чайка болшевишко кривосъдие прави.
Славрентий Берия…

20 септември 2017 Коментари

Вашият коментар: