Начало » Г. Хумор и сатира » От наште десни по-леви нема

Слафоризми

БЪЛГАРСКАТА ТРАГЕДИЯ

Никой не иска да се съединява с левите. А десните не могат посмъртно да се съединят и помежду си.

Слеваневски

От наште десни по-леви нема.

Нане Славуте

Не съм расист, но никога няма да кажа на черното бяло.

Ърнест Хемингуенчев

Русия освобождава България със завоевателна цел.

Слев Толстой

В Македония който не е българин, не е македонец.

И.С. Тургенчев

В демократична България циганите имат няколко политически партии, най-голямата от които е БСП.
Срабиндранат Тагор

Една от главните причини комунизмът да рухне е обстоятелството, че имаше работа за всички.

В.И. Генин

Без Деня на Европа щяха да ни принуждават да празнуваме дньом на пубеду.

Маршал фон Слаузевиц

Ден на победата не съществува, защото Русия продължава да воюва.
Генералисимус Слуворов

Новословици

Ново име на емблематична сграда в Москва: Кримъл.

Маршал фон Слаузевиц


19 февруари 2020 Коментари

Вашият коментар: