Начало » Г. Хумор и сатира » Сто и един позитанци

Слакърдии

1. Круела деВил: сто и един далматинци.

2. Курнела деБил: сто и един позитанци.

В.И. Генин

23 март 2020 Коментари

Вашият коментар: