Начало » Г. Хумор и сатира » Като не е имало робство, отдека е тоа робски менталитет?

Славъпросчета
„Като не е имало робство, отдека е тоа робски менталитет?“
Състрадамус

Слафове
„На всички, които си въобразяват, че не е имало робство, ще кажа само едно: „Късно е! Вече сме освободени!“
Генералисимус Слуворов

„Не може хем да се прехласваш по Захарий Стоянов, хем да не се съобразяваш с прозренията му за алчните руски апетити към Балканите, които и до днес палят фитила на бурето с барута.“
Генералисимус Слуворов

Слафоризми
„Когато се предприеме радикална реформа, засегнатите лица тутакси писват, че щяло да се разруши някаква система, която преди това дори не е съществувала.“
Джироламо Славонарола

Славиози
- Вуте бе, оти русняцете викат, дека ногу съжаляват за събитията у Македония, бе? – почудила се Пена.
- Оти сакат да скриат, Пено – обяснил й Вуте, – своето участите у них!

- Вуте бе, оти русняцете викат, дека ногу съжаляват за събитията у Македония, бе? – почудила се Пена.
- Оти сакат да скриат, Пено – обяснил й Вуте, – своето участите у них!

- Вуте бе, оти тоа Цуцалов вика, дека на Брюксел немало да му ареше, ако го сменат, бе? – почудила се Пена.
- Оти он е сфанал, Пено – обяснил й Вуте, – че на Брюксел нема да му ареше, ако го не сменат!

- Вуте бе, верно ли е, дека последнио камуниз че умре у България, бе? – уплашила се Пена.
- Верно е, Пено – въздъхнал Вуте, – а компания че му прави последнио костовист!

- Вуте бе, кои ора карат най-ногу другите да четат книги, бе? – почудила се Пена.
- Карат ората да четат, Пено – обяснил й Вуте, – ония, дека най-ногу пишат!

- Вуте бе, оти циганките веке раждат на дванаесе годин, бе? – възмутила се Пена.
- Оти българките, Пено – обяснил й Вуте, – зеа да раждат на пеесе!

- Вуте бе оти камунистете у Северна Курея са застреляле некъф министър със зенитно оръдие, бе? – почудила се Пена.
- Застреляле са го, Пено – обяснил й Вуте, – оти са изпробвале как стреля оръдието!

16 май 2015 Коментари

Вашият коментар: