Начало » Г. Хумор и сатира » Интелигенцията е свободна, а антилигенцията – зависима

Слафове
„На окопалите се за десет петилетки напред и три дни окупация им било много.“
Нане Славуте

„Нямаше да е правилно, ако студентите от СУ бяха окупирали ТУ. Пу-пу-пу!“
Нане Славуте

„Съветът на СУ е академически, но не и академичен.“
Гай Славий Гракх

Славиози
– Щ подадете ли оставка, др. Илчев?
– Само след Климент Охридски!

- Вуте бе, че могат ли студентете ем да окупирват, ем да учат? – притеснила се Пена.
– Ми и азе, Пено – обяснил й Вуте, – сѐ си научавах уроците още в час!

- Вуте бе, оти хамириканцете са подслушва̀ле ората из цела Европа, бе? – възмутила се Пена.
- Оти, Пено – ограмотил я Вуте, – засега сал они чуват!

- Вуте бе, оти Станишката се е отказа̀л от имунитето си, бе? – притеснила се Пена.
– Оти, Пено – обяснил й Вуте, – има̀нето си му остава!

- Вуте бе, оти студентете сакат „цивилизована правова държава“, бе? – недоумявала Пена.
– Оти, Пено – ограмотил я Вуте, – нечат цивилна!

- Вие какви сте?
– Съмишленици! – отвърнали студентите.
– А вие?
– Съмишници! – спогледали се мутрите.

- Как ще коментирате стиуацията в университетите, др. Кутев?
– Фашистите искатда попречат на нашите деца да учат, за да не работят! – изсъскал гневно той.

- Вие с бръснатите глави по какъв предмет искате да учите?
– Назе ни пратиа у ониверситето сал да обръснем студентит

- Вуте бе, оти не връви футболо у България, бе? – възмутила се Пена.
– Не връви, Пено – ограмотил я Вуте, – оти сите разбират от полутика!

- Вуте бе, докоги че ги бълваш тие славиози, бе? – уплашила се Пена.
– Вут умора нема, Пено – успокоил я Вуте.

- Вуте бе, оти Юнаки Стоилов вика, дека студентете биле изостана̀ли от времето, бе? – възмутила се Пена.
– Оти, Пено – светнал я Вуте – он веке не знае кой век сме!

- Нашите студенти искат да учат по история! – викнали червените „професори“.
– Ами че историята сега се пише, другари! – отвърнали нетехните студенти.

- Защо ги окупирате?
– За да се разконспирират окончателно!

- Но ние сме на всеки километър!
– Да, ама как ще минем тоя път метър?
Културни вести
Очаквайте новия филм на братя Славиани „Списъкът на Шницлер“, създаден по протоколите от заседанието на АкаНемичния съвет на СУ „Св. Кл. Охирдски“. В него се изброяват имената на преподавателите, предали студентите си за няколко шницела повече.

Славухове
„Ето докъде стигат нещата, когато в университета вече не се изучават история на БКП и приносът на Людмила Живкова за хармоничното развитие на личността,“, оплакала Искра Баева на портиера бай Искро.

„Стана ясно току-що, че проф. Токушев ще се явява днес на изпит в 272. аудитория на СУ „Св. Кл. Охридски“ и ще изтегли билет с въпорса: „Що е народен съд и има ли той почва в България“.
Професорът щял да изкара двойка, а Аничка вече щяла да е разляла олиото…“

„Ех, мамо, защо не си ме направила професор, та да видш каква лекция щях да им дръпна аз на студентите!“, оплакал се Делян на Ирен.

Слафоризми
„Интелигенцията е свободна, а антилигенцията – зависима.“
Гай Славий Гракх

29 октомври 2013 Коментари

Вашият коментар: