Начало » Г. Хумор и сатира » Който се е окопал, мрази окупаторите

Славиози
- Вуте бе, оти са камунистете направѝле ректор човек на име Стати Статев, бе? – възмутила се Пена.
- Оти, Пено – ограмотил я Вуте, – они сакат да е вечно статуквото!

- Накъде сте тръгнали с тези колове?
- На лекций в ониверситето!

- Защо дойдохте да дебатирате с бухалки, вериги и тръби?
- Защото нашите аргументи са джелезни!

- Вуте бе, оти са камунистете са направѝле ректор човек на име Стати Статев, бе? – възмутила се Пена.
- Оти, Пено – ограмотил я Вуте, – они сакат да е вечно статуквото!

- Защо препоръчвате на студентите да емигрират?
- Защото и без това ще ги скъсам на изпитите!

- Защо не давате на студенитет да правят политика в университетите?
- Защото сме верни на Партията!

- Вуте бе, оти продават костуционнио съд, бе? – възмутила се Пена.
- Оти, Пено – образовал я Вуте, – което е купено, мое да се продаде!

- Вуте бе, продава̀ле на тръг коституционнио съд, бе! – съобщила Пена.
- У магазино за втора употреба ли, Пено? – заинтригувал се живо Вуте.

- Друзья, вие подкрепяте ли протеста на студентите!
- Само заедно с мезетата!

- Вуте бе, оти сите ректоре излезнаа камунисте, бе? – възмутила се Пена.
- Оти, Пено – светнал я Вуте,- они са биле ногу ученолюбиви!

- Защо предпочитате задните входове, тов. Орешарски?
- Защото съм включен на заден ход!

- Вуте бе, оти мамин Делян че праща барети у ониверситето, бе! – уплашила се Пена.
- Сигур, жено – успокоил я Вуте, – че се записват да следват!

Двете нули
- Вуте бе, оти министерката вика, дека че има нулева година за студентите, бе? – уплашила се Пена.
- По-добре нулева, Пено – успокоил я Вуте, – отколкото като досега – двунулева!

Слафоризми
„Който се е окопал, мрази окупаторите.“
Гай Славий Гракх

„Едно е академически съвет, а съвсем друго – академическа съвест.“
Гай Славий Гракх

Славухове
„Който иска да протестира, според чергата си да се простира!“, заявил ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ чл. кор. на БАН дин проф. Иван Илчев Димитров, стъпил върху дебелия килим в ректорския си кабинет.
Нане Славуте

„След декларцията на студентите и преподавателите от Богословския факултет Данчо Ментата и Зловолен Сидеров заявили, че ще си изгорят дипломите.“
Нане Славуте


31 октомври 2013 Коментари

Вашият коментар: