Начало » Г. Хумор и сатира » Който се е възхищавал на Камата, да си я извади от задника

Славиози
- Вуте бе, порфесор Драганов отказа̀л да дава антервюта по талавизията, бе! – възкликнала Пена.
- Е па ти, Пено – възмутил се Вуте, – да не сакаш да откаже пиеньето, ма!

- Вуте бе, некви порфесори пиели у ониверситето, бе! – възмутила се Пена.
- Охраната на окупаторите, Пено – подкрепил я Вуте, – не е на ниво. Че они утре и позиви мое да вкарат!

- Как най-леко възприемате историческите факти, др. Драганов?
- Честно казано – на чашка!

- Какъв нов курс по история ще водите, др. Драганов?
- Алкохолизмът по българските земи от траките до днес!

- Как успяхте да устоите на уличния натиск, др. Орешарски?
- С безценната помощ но всички противници на ГЕРБ!

- Вуте бе, Пеевски бил катастрофира̀л, бе! – уплашила се Пена.
- Оно, Пено – успокоил я Вуте, – като те фане кантарзисо, цел живот дръжи!

- Защо хвърлихте патериците на „Боровец“, др. Кроманьолова?
- Защото тук съм със щеките!

- Защо изгонихте след 9.9. 1944 г. от университета професори като икономиста Асен Христофоров и философа Иван Саръилиев, другари?
- За да можем спокойно да си пием пиенето!

- Вуте бе, оти зе да пиеш повеке напоследък, бе? – възмутила се Пена.
- Оти, Пено – елиминирал я рязко Вуте, – не се давам я на порфесорете от СУ!

- Вуте бе, оти не гледаш веке ти „Панурама“, бе? – възмутила се Пена.
- Оти, Пено – оправдал се Вуте, – она ми притеснева кръгозоро!

- Можете и да намерите общ език с проф. Драганов?
- Не, докато пие на маса, а не под нея! – категоричен бил Зловолен.

- Защо искате повече пари от ЕС, за да подпишете договор за асоцииране, тов. Янукович?
- Защото какво ще ядем и пием с другарите тогава?

- Вуте бе, оти порфесорете у ониверситето толку ногу пият, бе? – възмутила се Пена.
- Они, Пено, пият от мъка – обяснил й на̀учно Вуте, – оти ногу знаат, а кой трупа знание, он трупа печал!

- Вуте бе, оти сакаш ти свето̀ да оправиш, бе? – възмутила се Пена.
- Оти, Пено – изрепчил се Вуте, – в портивен случай он че ме оправи!

- Вуте бе, оти зеа да ни мрат владиците, бе? – прекръстила се Пена.
- Оти, Пено – светнал Вуте, – не моат да прежалат дедо Макисм!

- Защо сте срещу ГЕРБ?
- Защото искам оставката на Noрешарски!

- Вуте бе, камунистите сѐ се фалат, дека били постро̀иле две Българии, бе! – възмутила се Пена.
- Постро̀и ги народо, Пено – поправил я Вуте, – ама ги постро̀и погрешно под нихното мъдро ръководство!

Слафове
„Трябва да се концентрирам за лекции!“ – с тези думи професорът от БСП Драганов отказал да даде интервю на една телевизия.
Той вероятно е забравил, че се е бил концентрирал добре още предната вечер, когато са му помагали да върви.“
Нане Славуте

Комунистическото изкуство след 9.9. 1944 г.
1. До 10.11. 1989 г. – конкурси за издигане на паметници.
2. След 10.11. 1989 г. – конкурси за тяхната естетизация.

„Който се е възхищавал на Камата, да си я извади от задника.“
Нане Славуте

Слафоризми
„Най-много плачат за текезарското земеделие онези, дето никога не са стъпвали на нива, нито имат намерение да стъпят.“
Гай Славий Гракх

Славиграми
„А той – беден, гол, бос, лишен от имота,
за да се нахрани, сложи си хомота.“
Иван Слвазов


30 ноември 2013 Коментари

Вашият коментар: