Начало » Г. Хумор и сатира » Когато една култура е расла в саксия, тя трудно свиква с истинската почва

Славиози

- Вуте бе, оти у България има толку ногу задници, бе?! – възмутила се Пена.
- Оти у назе, Пено – обяснил й научно Вуте, – има най-ногу камунисте на глава от населението!

- Вуте бе, мое ли една економика да е силна, коги е слаба, бе? – почудила се Пена.
- Не знам, Пено – подвоумил се Вуте, – ама знам, дека кога една економика е силна, она не е слаба!

- Вуте бе, ти оти се не запишеш у некоя партия, та да прогресираш, бе? – възмутила се Пена.
- Оти у която и партия да идеш, Пено – оправдал се Вуте, – не мое се вредиш от камунисте!

- Вуте бе, оти секи министър вика, дека си носел оставката у джобо от пръвио ден, бе? – почудила се Пена.
- Оти сакото с оставката у джобо – обяснил й Вуте, – он го остава у гардеробо и повеке го не облача до крайо на мандато!

- Вуте бе, оти толку камунисте са отишле с делегацията на Бойко у Париж, бе? – възмутила се Пена.
- Оти, Пено – обяснил й Вуте, – они са древни колку тракийските царе!

Славиграми

ХИМН НА КУЛТУРТРЕГЕРА

Леви-десни, леви-десни,
наште вежди са чудесни,
ала тия на Веждито
вечно са ни трън в очите.

Ърнест Хемингуенчев

Слафоризми

„Когато една култура е расла в саксия, трудно свиква с истинската почва.“
Акад. Николай Иванович Славилов

„България може да победи само когато приключи с борбъта.“
Спиндар, Втора олмипийска ода

Слафове

„Понякога искането на оставка е най-висша форма на одобрение.“
Фридрих Енгенчев

БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ДНЕС

Вляво – роби.
Вдясно – сноби.
По средата – дроби.

Състрадамус

„Понеже не му харесват веждите, искат да му извадят очите.“
И.С. Тургенчев

„Ако излизаха по-малко книги, българинът щеше да чете повече.“
Иван Славазов

23 април 2015 Коментари

Вашият коментар: