Начало » Г. Хумор и сатира » Най-важното условие за комунистите да управляват у нас или някъде по света, това е непременно да има фашизъм

Славиози

- Защо не желаете да гледате животни и да обработвате земя, за да се храните, другари цигани?
- Защото ногу ни дискредитират и не моем да земем дипломи за вишу образувание! – горко се оплакали они.

- Защо предпочетохте евангелизма, другари цигани?
- Оти чекаме да ни ранат редовно с леб и риба! – признали се честно они.

- Вуте бе, оти са я кръстиле таа зала „Квадрат 500″, бе? – почудила се Пена.
- Оти залата е квадратна, Пено – обяснил й Вуте Изкуствоведо, – и е направена с цемент марка 500!

- Вуте бе, щели да гонат масонете от съдебната система, бе! – зарадвала се Пена.
- Леле, Пено – зарадвал се и Вуте, – дали па нема най-накрая да ги пратат да зидат?!

Славиграми

ОДА ЗА ВДЪХНОВЕНИЕТО

Графоманите сам Бог наказва,
щом го споменават те напразно:
слушкал си един пует Гуно -
и родил… поредното .овно.

Словидий

Слафоризми

„Лъжат онези, които твърдят, че чакат да се появят честните хора.“
И.С. Тургенчев

„Най-важното условие за комунистите да управляват у нас или някъде по света, това е непременно да има фашизъм.“
Маршал фон Слаузевиц

„Колкото по-прост е един човек, толкова по-чести и дълги ремонти прави.“
Майстор Димитър Славиянлията

Слафове

В бъдещата история на България ще пише: „Българските турци започнаха борбата срещу комунистическото иго, а помаците – срещу циганското.“
Гай Славустий Крисп

Новословици

„Когато в една държава се съберат много експерти, от нея не остава и помен.“
Гай Славустий Крисп

29 май 2015 Коментари

Вашият коментар: