Начало » Г. Хумор и сатира » Хем България не била държава, хем как можело да изпусне историческия шанс българка да оглави ООН

Слафоризми

„България днес: каквито капиталистете, такъв и капитализъмо.“
Фридрих Енгенчев

Славиграми

БЕЗ ИЛЮЗИИ

Няма защо да дирим из Космоса
спиците на колелото:
този свят е създаден за простите -
да си живеят живота.

Фридрих Енгенчев
….

ДОСТОЙНО ЕСТЬ

Всяка свиня -
на война.

Маршал фон Слаузевиц

Свине в Кьолн срещу мигрантите

Новият БКП/БСП слоган

„По-близо до живото,
по-близо до леглото!“

И.С. Тургенчев

Иван Евстатиев – най-разпространеният вид камуниз

Слафове
„Д`еволюция: ние ги интегрираме, те ни правят на маймуни.“
Д-р Славицена

„Хем България не била държава, хем как можело да изпусне историческия шанс българка да оглави ООН.“
Курт Свалдхайм

Новословици

РЕАЛЕН ЦОЦИАЛИЗЪМ

„Ще се зъбят на труда си хората
и ще си завиждат като братя…“

Никола Славцаров

Славиози
- Вуте бе, имало гулема нужда от стругаре и фрезисте, бе! – възмутила се Пена.
- Мое и да има, Пено – въздъхнал Вуте, – но ние разполагаме само с другаре и идялисте!

23 януари 2016 Коментари

Вашият коментар: