Начало » А. Дневник: репортажи, интервюта, анализи » ЦИТАТИАДА: Джеймк Клавел, „Цар Плъх“

Джеймс Клавел,„Цар Плъх“

Превод: Станислава Вергилова, 1992

„Цял живот бе стригал овце, но в Чанги минаваше за най-добрия бръснар.“
„За миг вдигна очи и се усмихна на Питър Марлоу, ала погледът на англичанина не се откъсваше от яйцата.— По дяволите — промълви той и думите прозвучаха като благословия, а не като ругатня, — колко хубаво мирише!
Царя бе поласкан.“
„Виж сега, като кажеш, че нещо „не е лошо“, значи смяташ, че е изключително. Така правиш комплимент на човека, без да го караш да се чувства неудобно.“
„Ноня мътеше седем яйца в полога. Решението да се лишат от тези яйца им бе струвало невероятни усилия на волята, но ако имаха късмет и се излюпеха седем пилета, а тези пилета оцелееха и станеха кокошки и петли, богатството им щеше да е наистина огромно. Тогава биха могли да си позволят една квачка да мъти непрекъснато. И никога вече нямаше да ги заплашва опасността да попаднат в Шесто отделение.
В Шесто отделение лежаха слепите — мъжете, останали без зрение от болестта бери-бери.“
„Този месец бе проявил особено разточителство: купи цяла страница от една Библия, това беше най-идеалната хартия за цигари.“
„Лек ветрец изстуди потта по гърба му и донесе аромата на морето, от което ги деляха три мили, три светлинни години.“
„Той смяташе, че хората си имат право на собствено мнение. Стига само да не му пречат на него лично. Иначе да си мислят каквото щат.“
„Хубаво е приятелите ти да са хора с характер, но това крие и своите опасности. Тръгнеш ли на трудна задача, добре е да знаеш кой лети до теб.“
„Той не можеше да разбере, че в някои отношения американската житейска логика е толкова проста, колкото и английската. Всеки американец се гордее с умението си да печели пари. Всеки англичанин се гордее с готовността си да умре под родното знаме.“

24 юни 2016 Коментари

Вашият коментар: