Начало » Г. Хумор и сатира » По повод излизането на Великобритания от ЕС в Северна Корея щели да дадат по шепа ориз повече, във Венецуела – четвърт руло тоалетна хартия, а в Крим – метър ток и литър вода

Славухове
„По повод излизането на Великобритания от ЕС в Северна Корея щели да дадат по шепа ориз повече, във Венецуела – четвърт руло тоалетна хартия, а в Крим – метър ток и литър вода.“
Д-р Зоргенчев, разведка

Слакърдии
НУ, ЗАЯЦ, ПОГОДИ!
„Излизането на Великобритания от ЕС ще доведе до бързото покачване на качеството на живота в Русия, Венецуела и Северна Корея.“
Генералисимус Слуворов, И.С. Тургенчев и Славрентий Берия

„БКП/БСП пак в небрано лозе: уж асфалтът не се яде, ама магистралите са много подходящи за рокери, били те и нощни рашки вуци.“
Свуцидей

Слафове
„Правото на глас без съответен ценз все повече подронва устоите на демокрацията.“
Маршал фон Слаузевиц

„Разпадането на ЕС много прилича на гниенето на капитализма.“
Фридрих Енгенчев и И.С. Тургенчев

„Това, че британците ще излязат от ЕС, не означава, че на друзьята ще им поникнат крила.“
И.С. Тургенчев

Слафоризми
„Едно е да си от интелигенцията, а съвсем друго – от интелигавенцията.“
И.С. Тургенчев

„По-добре 51. щат, отколкото 16. република!“
И.С. Тургенчев

Славиози
- Защо не изядохте асфалта, друзья камунисте?
- За да може Бойко да направи пътища, та да има отдека да минат нощните вуци! – похвалили се они

24 юни 2016 Коментари

Вашият коментар: