ФБ ми писа, че някои функции там са ми оганичени.
Не мога да публикувам, харесвам, отговарям и т.н.
Нападнал ме е вирус.
Който прочете това, нека го разпространи от мое име.
Както е препоръчал за подобни случаи Александър Дюма старши, аз чакам и се надявам.

:)

2 октомври 2016 Коментари

Вашият коментар: