Начало » Г. Хумор и сатира » Всеки преврат се случва два пъти: първия път във вид на трагедия, втория път – във вид на фарс

Слакърдии

Щом забогатеят прекомерно, някои комунисти започват лицемерно да съчувстват на бедните и, след като са ги крали през годините, демонстрират показна загриженост, само че не за своя сметка, а за сметка на държавата, като с нейната пита помени правят.
Фридрих Енгенчев

Славиози
- Защо не искате да работите каквото и да е, друзья?
- Нечеме да работиме като бачкаторе, оти имаме диппоми за вишо образувание!


- Защо пращате децата си да следват в САЩ, друзья?
- Ах ти, мръсен фашиз таков, ниеден!


- Какво правехте преди 9.9. 44 г., друзья?
- Работехме много, от сутрин до мрак.
А след девети?
- Веднага спрехме да работиме!

Слаксиома
Който не е против Русия, е против България, и обратно.
И.С. Тургенчев и маршал фон Слаузевиц


Който е против всички, чисто и просто си сака цоциализъма.
Славрентий Берия

Слафоризми
Русия имала намерение да ни нападне, за да ни се притече след това на помощ.
Генералисимус Слуворов

Новословици
Всеки преврат се случва два пъти: първия път във вид на трагедия, втория път – във вид на фарс.
Георг с Хегел

Слафове
Както е известно, БКП може да направи преврат само с помощта на цъвецката армия. Днес това е невъзможно, защото от тази армия са останали само няколко паметника.
Спете спокойно, деца.
Маршал фон Слаузевиц

Ново старо 20: БСП плаши с БКП.
Маршал фон Слаузевиц


До всички, които още се чудят и ослушват: Мордор се намира наляво и на изток.
Дж. Р. Р. Столкин

Откакто са ни освободили, не можем да се отървем.
Иван Славазов

22 февруари 2017 Коментари

Вашият коментар: