Начало » Г. Хумор и сатира » Капитализмът има способности, а комунизмът – потребности

Славъпросче
Парите на селскостопанските производители са спрени, защото ги пренасочват към циганите, чиито потребности нарастват мълниеносно?

Ще стигнат ли гласовете на циганите, за да влязат в паралмента всички бекапейски отрепки и креатурите им?
Славуходоносор

Слафове
Ако цоциализмът имаше истинска индустрия, тя нямаше да фалира така безславно.
Фридрих Енгенчев

Хуманизмът, който убива човечеството
Белите хора измислиха автомобила, за да може световният циганиат днес да ги гази с него по техните улици и тротоари в техните градове.
Маршал фон Слаузевиц

Само ние, ромето, моеме да върнеме камунистете и депесарете на влаз, затуй и ние определяме цената.
Курти от Сливен

Откакто се занимава с политика, филанкишията не носи чадър.
Славрентий Берия

РУСЪВЕТОФИЛИЕ
Ти го мислиш, че е русофил, то излиза и камуниз, ти го мислиш, че е камуниз, то излиза и русофил.
Маршал фон Слаузевиц

Слафоризми
Циганин гласува за комунистите, а после куцука и лапа пари от държавата.


Там, където има много комунисти, има и много цигани.
Славуходоносор

Слакърдии

Разбирам, че на комунистите много им се е насъбрало. Но защо не отидат като всики хора до клозета, а са се наканили да управляват?

Славрентий Берия

22 март 2017 Коментари

Вашият коментар: