Начало » Г. Хумор и сатира » Не будете народа, когато умува

…………………..

Славиози
- Вуте бе, оти се сметаш за гулем куцуз?
- Оти, Пено – оплакал се Вуте, – нема покана, дето да не съм я получѝл!


- Вуте бе, мое ли човяк да стане враг на народа? – подпитала го Пена.
- Мое, Пено – кимнал Вуте, – ако е произлял от него!

- Вуте бе, ти сакаш ли да се върне сациализъмо? – подпитала го Пена.
- Не, Пено – изтъкнал Вуте. – Я сакам сациолозете да са манат!

- Вуте бе, разправат, че щело да стане нещо много кристалинино! – споделила Пена.
- Некоа нощ ли, ма? – скастрил я Вуте.

- Какво е характерно за България в момента?
- Агитираха хората да гласуват „против“, но те не гласуваха „за“!

- Защо си се наперил като паун?
- Обадиха ми се, че ще ме подслушват незаконно!

Препоръка
„Не будете народа, когато умува!“
Нане Славуте

Слафове
„Всяко активно мероприятие предизвиква равно по сила и обратно по посока активно мероприятие.“
Алберт Славщайн

„А идеали трябват, Алексей!“, казали на Петров.
Славеко Константинов

„Прекаленият дявол и на Сатаната не е драг.“
Нане Славуте

26 април 2013 Коментари

Вашият коментар: