Начало » Г. Хумор и сатира » Когато научиш говедото да управлява камион, то почва да кара по тротоарите

Славиози
- Защо искате Черно море да бъде демилитаризирано, друзья?
- За да стане по-лесно руско езеро! – аргументирали се они.


- Как реагирате на заплахата от страна на НАТО, товаришчи друзья?
- Спасяваме се на почивка някъде из курортите на Западна Европа! – оплакали се они.

- Вуте бе, ти сакаш ли Цръно море да се демобилизира, бе? – полюбопитствала Пена.
- Я сакам, Пено – въздъхнал Вуте, – да стане на бира!
- Вуте бе, у Турция имало опит за военен преврат! – уплашила се Пена.

- Не бой се, Пено – успокоил я Вуте, – не по шия, а по врат!

- Защо толкова крадохте и крадете, друзья?

- За да предотвратим масовото разграбване!

Слафоризми

„Когато научиш говедото да управлява камион, то после почва да кара по тротоарите.
Да не говорим за самолети…“
Маршал фон Слаузевиц

„Който осъзнае, че е боклук и че никога няма да стане нещо повече, натиска спусъка.“

Маршал фон Слаузевиц

Слаксиома

„Телевизия, в която спортните новини продължават колкото политическите, е комунистическа.“
Съливан Славков

Слафове

„Някои хора толкова пъти откриват топлата вода, че накрая може и Америка да открият.“
Сламериго Веспучи

„Като си подадеш да те ударят и по другата буза, някой може да си каже: „Абе, тоя мое да има и още бузи!“

Славаот

Новограми/Новословици

ВЕЛИКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ОТКРИТИЯ

Да би мирно седяло,
не би чудо видяло.

Славашку да Гама

АМАН-ЗАМАН

Ти му викаш: „Бачо мюсюлмане!“,
оно търчи за .ура да те фане!

И.С. Тургенчев

16 юли 2016 Коментари

Вашият коментар: