На 24 януари 2013 г. в НБ „Св. св. Кирил и Методий“  се състоя едно дългоочаквано събитие: представяне на първи том „Избрани съчинения“ от  проф. Асен Христофоров – икономист, преводач и белетрист от най-голяма величина. Томът бе представен от проф. Боряна Христова – директор на библиотеката,

проф. Светлозар Игов

и проф. Николай Аретов -

съставител на тритомното издание и един от главните виновници за възкресяването и реабилитацията на проф. Асен Христофоров като личност и творец в настоящето и бъдещето. Актьорът Богдан Глишев прочете знаменатеното есе „Последните мацакурци“.

Човек неминуемо изпитва дълбоко вътрешно удовлетворение, когато един изключително голям български творец, пренебрегван и премълчаван умишлено десетилетия наред поради класово-партийни и идеологически причини (и затова останал повече или по-малко непознат на по-широка читателска аудитория), бива, макар и късно, „реабилитиран“ в човешки и творчески аспект от литератори и читатели.


http://parasol.blog.bg/izkustvo/2011/11/22/kogato-spravedlivostta-vyztyrjestvuva.854585

…………………

Първи том съдържа „Скици из „Рила“, „В дебрите на Рила“, знаковия за писателя роман „Вуцидей“ и гореспоменатото есе, ако може така да се определи жанрово.

Всъщност прочитането от г-н Глишев есе донякъде предопредели акцентите в словата на тримата литератори, тъй като в него действително се открояват типични за белетриста Христофоров качества: дълбока наблюдателност, пластичност и виталност на изказа, ту мек, ту язвителен хумор, склонност към обобщения и блестящи народоведски познания. Това, разбира се, е само един от ключовете към цялостното разбиране на света на Асен Христофоров.

Боряна Христова отдаде своето предпочитание към есето, защото в него писателят съумява да генерализира понятието за вечната мацакурщина, което издига автора до висотата на Алеко Константинов, постигнал чрез образа на бай Ганьо един общобългарски портрет, включващ и регионални, и национални, и общочовешки характеристики. Проф. Игов в пространно академично слово, много добре издържано и натоварено с фактология и обобщения, засегна аспекти както на творчеството на писателя, така и на преживяната от него епоха, умишлено маргинализирала творците от висок ранг за сметка на угодничещите на комунистическата власт. Той сподели лични впечатления от собственото си откриване на Христофоров, и то като преводач на сборника с рзакази „Дъблинчани“ от Джеймс Джойс, поместени за пръв път в сп. „Съвременник“, където Игов е работел по онова време. Проф. Аретов сподели свои впечатления като съставител и издател на тритомника, като припомни тритомното издание с икономически трудове на писателя, излязъл под редакцията на Румен Аврамов, както и организираната през 2010 г. конференция, посветена на личността и творчеството на големия писател  и организирана от Института за литература – БАН, Националния литературен музей, Държавна агенция „Архиви”, НБ „Св. св. Кирил и Методий” и Центъра за либерални стратегии.

Предговорът към изданието

http://queenmab.eu/club-2/fragments/35-po-stramnite-rilski-pateki.html

(Следва)

25 януари 2013 Коментари

Вашият коментар: